suopursut

vaakuna

Karvian kunta
Kylä-Karviantie 17 39930 Karvia
puh. (02) 5727 90
karvia(at)karvia.fi, www.karvia.fi
Virasto avoinna arkisin klo 08:00 - 15:45

Willi Karvia


Velkajärjestely

Virallista velkajärjestelyä haetaan käräjäoikeudelta. Velkajärjestelyn edellytyksiä ovat mm. ylivelkaisuus sekä se, että maksukyvyttömyys on aiheutunut pääosin ilman velallisen omaa syytä. Lisäksi velkajärjestelyn saaminen edellyttää, että velallisen elämäntilanne on vakiintunut, velallinen on siis palkkatyössä, eläkkeellä tai pitkäaikaistyötön. Opiskelijan ja juuri työttömäksi joutuneen uskotaan vielä pystyvän parantamaan tulojaan, eikä järjestelyä voi sillä hetkellä saada. Velkaantumisen pitää myös selkeästi olla loppunut, ja onkin tärkeää, ettei mitään uutta velkaa enää kerry.

Velkajärjestelylle esteeksi voi muodostua esim. se, että velkaantuminen on ollut kevytmielistä tai velkaa on syntynyt yritystoiminnassa, jossa on laiminlyöty verojen tai muiden lakisääteisten maksujen maksaminen. Mitä pidempi aika velkaantumisesta kuitenkin on kulunut, sitä helpommin voi velkajärjestelyn saada myös esteestä huolimatta.

Velkajärjestelyn normaalikesto on 3 vuotta. Ohjelma on kuitenkin 5 vuotta, jos asiakkaalla ei ole lainkaan maksuvaraa tai järjestely on myönnetty esteestä huolimatta. Kesto voi olla pidempikin, jos asiakas säilyttää velkajärjestelyssä omistusasuntonsa.

Lisätietoja velkajärjestelystä kuluttajaviraston sivuilta www.kuluttajavirasto.fi sekä velkajärjestelylaista www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930057.