kunnantalo

vaakuna

Karvian kunta
Kylä-Karviantie 17 39930 Karvia
puh. (02) 5727 90
karvia(at)karvia.fi, www.karvia.fi
Virasto avoinna arkisin klo 08:00 - 15:45

Willi Karvia


Rakennusvalvonta

Tavoitteena hyvä asuin- ja työympäristö kauniissa maisemassa rakentavalla yhteistyöllä.

Rakennusvalvonnan palvelut

 • Rakentamisen neuvonta ja -valvonta
 • Rakennuslupa-asiat
 • Rakennuspaikan ja korkeuden merkintä ja tarvittavat katselmukset
 • Maankäytön suunnittelu
 • Kaavoitus: yleiskaava ja asemakaava
 • Lausunnot rakennushankkeista esim. TE-keskukselle
 • Korjausavustusasiat
 • Maa-ainesten otto
  - Lupa-asioiden valmistelu
  - Maa-ainesten oton valvonta
 • Kunnan edustaja maanmittaustoimituksissa
 • Kunnan rakennushankkeiden rakennuttaminen ja valvonta yhdessä kunnan rakennusmestarin kanssa
 • Liikenneturvallisuus
 • Kunnan edustaja asunto-osakeyhtiöissä
 • Lähiosoitteet ja osoitekartta
 • Haja-asutusalueen jätevesiasiat

Rakennusvalvonnan taksat

Ohje rakennusluvan hakemisesta

AJANKOHTAISTA RAKENNUSVALVONNASSA

Jos olet rakentanut maalämpöjärjestelmän vuosina 2012 - 2015, niin lue oheinen liite Tiedote maalämpöjärjestelmän rakentajille!
Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä kunnnanrakennusmestariin Jaakko Kallioniemeen 044 275 4767.

Rakennusvalvonnan tärkeä tiedotus kiinteistön omistajille

Laajarunkoisen rakennuksen rakenteellisen turvallisuuden lakisääteinen arviointi.
Lakia sovelletaan ennen tämän lain voimaantuloa laajarunkoiseen rakennukseen,
jota käytetään sen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan urheilu-, virkistys- tai
vapaa-ajan toimintaan, kaupan palvelujen tarjoamiseen tai muuhun vastaavaan
kokoontumiseen taikka eläinsuojana, ja joka lisäksi täyttää seuraavat tunnusmerkit:

 • Rakennuksessa on laajarunkoinen osa, jonka kerrosala jossain kerroksessa on vähintään 1000 m²; ja
 • Kattokannattajat ovat:
  - tehdasvalmisteiset, joiden jänneväli on vähintään 18 m; tai
  - paikalla valmistetut, joiden jänneväli on vähintään 15 m.
 • Maneesi, jonka jänneväli on vähintään edellä mainitun suuruinen pinta-alasta riippuen

Laissa säädetään rakennuksen omistajan velvollisuudesta huolehtia, että ennen lain voimaantuloa
rakennusluvan saaneen rakennuksen turvallisuus on arvioitu asiantuntijan toimesta. Toimenpiteiden
aikataulu ja muut huomioitavat seikat ilmenevät oheisesta tiedotteesta.
Tiedote
Karvian kunnan rakennusvalvonta

TyEL-maksut

Monelle rakennuttajalle tilapäisen työntekijän palkkaamiseen liittyy paljon kysymyksiä.
Rakennuttaja on työnantajana velvollinen maksamaan palkkaamistaan työntekijöistä lakisääteisen
työeläkemaksun eli TyEL-maksun.
Ohessa linkki Tärkeää tietoa TyEL-maksuista rakennusluvan saaneille

Tiedostot ja lomakkeet

(Tulossa kunnan omat lomakkeet, Suomi.fi sivuilta ei saa enää ko lomakkeita)

 • Karvian kunnan rakennusjärjestys (pdf)
 • Hakemus (ilmoitus) kuntien rakennusvalvontaviranomaiselle
 • Ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta
 • Hakemus/ilmoitus ja päätös, vastaava työnjohtaja
 • Rakennushankeilmoitus (RH1)
Yhteystiedot
Marianne Ojala
puh. 040 486 7416
rakennustarkastaja 1.1.2017 alkaen etunimi.sukunimi@karvia.fi
Tavattavissa tiistaisin ja keskiviikkoisin, muina aikoina sopimuksen mukaan

   
Pii Lepola
puh. 040 120 3907
kanslisti etunimi.sukunimi@karvia.fi
   
Ilmari Mattila
puh. (02) 577 2726 tai 044 577 2726
aluearkkitehti ilmari.mattila(at)kankaanpaa.fi