Lehmät

vaakuna

Karvian kunta
Kylä-Karviantie 17 39930 Karvia
puh. (02) 5727 90
karvia(at)karvia.fi, www.karvia.fi
Virasto avoinna arkisin klo 08:00 - 15:45

Willi Karvia


Ilmoittautuminen peruskouluun ja esiopetukseen Karviassa

Oppivelvollisuuden suorittaminen alkaa sinä vuonna, jonka kuluessa lapsi täyttää seitsemän vuotta.
Syksyllä 2018 aloittavat koulunsa vuonna 2011 syntyneet lapset. Esitäytetty ilmoittautumislomake jaetaan
nykyisille esioppilaille ja muut koulutulokkaat saavat lomakkeen Karvian yhtenäiskoululta.

 

Huoltaja, joka haluaa saada lapsensa kouluun yhtä vuotta aikaisemmin tai anoa lykkäystä lapsen koulunkäynnin alkamiseen,
tulee mahdollisimman pian toimittaa tätä koskeva anomus sekä asiantuntijalausunto koulutoimenjohtajalle.

 

Perusopetuslain mukaista esiopetusta järjestetään Karvian yhtenäiskoulu Opinpolun tiloissa vuonna 2012 syntyneille lapsille.
Ilmoittautumislomake lähetetään Karvian kaikille vuonna 2012 syntyneille lapsille väestörekisteritietojen mukaan.
Ilmoittautumislomakkeen saa myös yhtenäiskoulun kotisivuilta peda.net/karvia

 

Esiopetuksen ja perusopetuksen 1-luokan oppilaille järjestetään maksuton kuljetus, kun koulumatka on lyhintä
käyttökelpoista reittiä 3 km tai enemmän.

 

Ilmoittautumislomakkeet on toimitettava yhtenäiskoulu Opinpolkuun 20.2 mennessä.

 

Osoite: Haapasenkatu 3, 39930 Karvia. Puhelin 040-120 3913 /Kanslia

 

Tutustumispäivä ilmoitetaan myöhemmin.


Takaisin