Etusivu | Palvelut | Talot ja Tontit | Karvian Kiri | Yhteystiedot
Kantti | Sara | Sarvela | Saunaluoma | Suomijärvi | Ämmälä

Sarvela

Sarvelan kylä sijaitsee 5 km:n päässä kunnan keskustasta. Kylätaajamassa on toimiva kauppa ja koulu. Risteysalueelta kylä levittäytyy kaikkiin ilmansuuntiin. Vilkas seututie Pohjanmaalle halkoo Sarvelan kylää.

Maisemaa hallitsee Karvianjärvi ja Karvianjoen alkupää rantapuustoineen, metsäiset selänteet ja vaihtelevasti pienet peltoalueet ja rakennusryhmät. Kylälle antaa oman leimansa vanhat säilyneet rakennukset, yhä toimiva mylly ja joen ylittävä kivisilta. Kirkkojärven pohjoispään laaja viljelysalue kuuluu seutukaavassa osoitettuun kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen alueeseen.

Asuminen ja elinkeinot

Kylässä on n. 350 asukasta, joista lapsia ja nuoria 1/4, eläkeläisiä 1/4 ja työikäisiä 1/2. Töissä käydään oman kylän lisäksi niin kirkonkylällä kuin kauempanakin. Perinteinen maatalous tarjoaa yhä useille toimeentuloa, myös muuta yritystoimintaa on runsaasti. Kylällä on aina ollut metsään ja puunjalostukseen liittyviä yrityksiä - sahoja sekä pienempiä ja suurempia puusepänverstaita. Niin ikään rakentamiseen liittyviä palveluita on saatavilla. Myös taksiyrityksiä kylällä on useita. Lisäksi kylällä on mm. yksityinen vanhusten hoitokoti, pesula ja autokorjaamoita sekä lukuisa joukko muita ammatinharjoittajia.

Alla olevasta linkistä voit tutustua Sarvelan kyläsuunnitelmaan.

Kyläsuunnitelma (pdf 1,86 Mb)


© Karvian Kiri ry Päivitetty 07.04.06